Electronic Teachers PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 22 April 2010 10:10

          

 นาย พิสิทธิ์  พัฒนาอนุสรณ์

ผู้อำนวนการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 

         

นาย พิภพ แก้วไทรหงวน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

            

  

 ชื่อ นายเรืองวิทย์ โพธิ์รัง

หัวหน้างานวัดผล

         

ชื่อ นางสาววราภรณ์  คงศิริ

 เจ้าหน้าที่

       

 
Last Updated on Tuesday, 03 April 2012 15:36